Benvinguts a la panoràmica de la meva aportació (sempre en equip) al món de la cultura des de la comunicació social en algunes de les seves variades expressions.

Una aportació possible gràcies a complicitats. Complicitats amb objectius, amb persones, institucions, empreses i entitats. Complicitats compartides.

Anirem actualitzant aquesta mirada de forma orgànica tal i com segueix creixent i transitant camins engrescadors i creatius.

Joan Miquel Morey

Ciutat de Mallorca, 2017.