Per definició, un clúster és una associació sectorial, és a dir, ajuntant els diferents “gremis” d’un sector, en el nostre cas, cultural. A més, ha de tenir una vessant tecnològica i un “acompanyament” institucional.

El Clúster de Còmic i Nous Mèdia de les Illes Balears arreplega dibuixants i guionistes de còmic, il·lustradors, animadors, editors, llibreters especialitzats, investigadors i gestors culturals.

L’acompanyament institucional el tenim de la mà de l’Idi (Institut d’Innovació Empresarial del Govern de les Illes) i la vessant tecnològica la practicam molts dels seus membres en temes de creació i edició digital.

Concebre i engrescar els companys per engegar el Clúster és motiu de plena satisfacció.