Iniciat en el 99 com a Còmic Nostrum, setmanes del Còmic a Mallorca, aposta de la Fundació Sa Nostra i l’Associació d’Amics i Víctimes del Còmic, amb el focus centrat a la vessant cultural y artística del còmic mitjançant un cicle anual de 10 exposicions i una sèrie d’exposicions paral·leles.

Aquest primera etapa conclou en el 2003 per ser recuperat en el 2008, amb l’empenta del Consell de Mallorca, ja com a Fira Còmic Nostrum introduint la àrea comercial i multiplicant i diversificant els actes i activitats lúdiques i culturals.

2011 és l’any en que el vaig deixar de dirigir, com AAVC, deixant pas al Clúster de Còmic i Nous Mèdia que ha enriquit exponencialment els continguts i model d’organització.

En el període 1999-2011 poguérem gaudir i aprendre de creadors, editors i investigadors: Miguelanxo Prado, Mariel, Carlos Giménez, Laura P. Vernetti, Batoule Aliman, Martí, Juan Giménez, Dave McKean, Brahim Rais, Carla Berrocal, Darick Robertson, Gallardo, Manel Fontdevila, Jim Starlin, Studio Kôsen, Purita Campos, Cels Piñol, Jesús Cuadrado, Natacha Bustos, Antonio Martín, Fernando De Felipe, Joan Tharrats, Miquel Fuster, Isabel Franc, Tayo Fatunla, Ana Zendrera, Paco Camarasa, Paul Gulacy, Linhart, Bartomeu Seguí, Susanna Martín, Emma Ríos, David López, Javier i Rayco Pulido i un llarg, llarg, etc…