La tasca amb les llibreries Norma Còmics Mallorca, 1995 – 2014, possibilità l’organització de una gran quantitat d’accions de tota mena. Presentacions, xerrades, tallers, cicles, exposicions, publicacions i festes culturals a tota mena d’espais amb creadors de gran talent i millor personalitat.

Alguns d’ells i elles:

Kim, Alfons López, Max, Marga Vinyes, Mingoya, Pere Joan, Katrin Batcher, Tyto Alba, Thierry Beaudenont, Bartomeu Seguí, Rebeka Elizegi, Víctor Escandell, Óscar Martín, Guillem March, Pau, Paco Díaz, Tomeu Pinya, Josep Oliver, Bartolo Torres, Tomeu Morey, Tatúm,…