Impulsar la creació del PNC amb les complicitats del meu germà Tomeu, en Pep Bernales (PSIB) i na Carme Chacón (PSOE) fou un dolç moment per veure i gaudir de com una bona idea es transforma en Proposición no de ley al Congreso i acaba aprovant-se per total majoria un Premio Nacional més que merescut pels nostres creadors i creadores.

Després de l’aprovació de la Proposición organitzàrem un grup de treball transversal, professionalment i geogràficament, per definir les Bases que podrien regir aquest premi.

Una llavor necessària, polida i romàntica!